Kilka słów o mnie

Moje aspiracje jak i tendencje zawodowe rozwijałam poprzez organizowanie i prowadzenie kursów i konferencji w tematach, chyba najbardziej przydatnych z dziedziny psychologii.

Doświadczenia zawodowe- zdobywałam w prawie ekstremalnych warunkach, wymagających dużo wiedzy i maksymalnego spokoju. Nauczyłam się poznawać ludzi i cenić za wytrwałość w nadzwyczajne opanowanie szczególnie tych najbardziej pokrzywdzonych przez los. I Tak zdobywałam psychologiczne ostrogi przy:

 • pracy w Hospicyjnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Koszalinie od 2006 do 2010 roku; ( bezpośrednio przy łóżku chorego),
 • pracy w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie od roku 2004-2014; (w szczególności w zakresie pomocy psychologicznej ciężko chorym oraz ofiarom wypadków drogowych i ich rodzinom),
 • pracy w Poradni Onkologicznej w Koszalinie od roku 2004-2014; ( przemoc w rodzinie, problemy seksuologiczne, utrata tożsamości, stres,

Zdobyte wykształcenie:

 • Seksuologia – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Psychologia – Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychoterapia behawioralno-poznawcza – Oksford Therapy Center filia w Warszawie

Prowadziłam następujące kursy i konferencje:

 • Kurs dla pracowników ratownictwa medycznego – „Psychologiczne aspekty pomocy pacjentowi”
 • Kurs dla personelu medycznego – „Psychologiczne metody radzenia sobie z bólem”
 • Konferencja dla służby zdrowia – „Opieka neonatologiczna a wady letalne płodu”
 • Konferencja dla służby zdrowia – „Karmienie piersią – psychologiczny aspekt psychologiczny”
 • Konferencja – „Problemy psychologiczne w rodzinie z problemem onkologicznym”
 • Wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku na temat – „Zasady radzenia sobie ze stresem w profilaktyce zdrowotnej”

Prowadzę następujące szkolenia:

 • Konferencja – „Problemy psychologiczne w rodzinie z problemem onkologicznym”
 • Budowania pozytywnych relacji z ludźmi jako warunek skutecznej współpracy
 • Przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i skuteczne radzenie sobie ze zmęczeniem
 • Motywowania do podejmowania nowych działań i zmian
 • Radzenia sobie w ekstremalnie stresujących sytuacjach życiowych

Aby wykorzystać z trudem nabyte doświadczenia zawodowe, dalej zorganizowałam swoją pracę poprzez działalność gospodarczą i własną prywatną praktykę z dziedziny psychologii, psychterapii behawioralnej i seksuologii klinicznej.