Specjalizuję się w psychoterapii behawioralnej. Elementy jej stosuje się również poza gabinetem na miejscu zdarzenia (np. wypadek, klęska żywiołowa) wtedy, gdy popadamy w panikę i dezorientację a stres osiąga swoje maksimum. Jest ona skuteczną i sprawdzoną metodą w leczeniu lęków i urazów powstałych w przeszłości, mających niekorzystny wpływ na nasze obecne życie. Pozwala wrócić do sprawnego funkcjonowania na co dzień i uporać się z traumatycznymi przeżyciami, które wywarły na nas piętno.
  • Poradnictwo indywidualne dla młodzieży i osób dorosłych
  • Psychoterapia krótkoterminowa ( depresja , zaburzenia lękowe, fobie, traumatyczne wydarzenia życiowe
  • pomoc z zakresu psychosomatyki (choroby nowotworowe i inne choroby przewlekłe)
  • budowanie wzorca ludzkiej psychiki dla skutecznego działania ludzi i ich komunikacji – psychologiczny makijaż osobowy
  • wykorzystywanie wiedzy psychologicznej w różnych obszarach rozwoju praktyki, w dziedzinach edukacji, zarządzania, psychologii pracy, sztuki, sportu.
  • Seksuologia kliniczna- diagnoza dysfunkcji seksualnych i leczenie we współpracy ze specjalistami ginekologii, urologii i endokrynologii.
  • Szkolenia i prelekcje z zakresu profilaktyki zdrowia oraz wykorzystania psychologicznej wiedzy w celu radzenia sobie w określonych sytuacjach społecznych.